Gyógyító érzelem

2 400 Ft

Emil Coué korszakalkotó munkát végzett a múlt század elején. Leírta az elmeműködés törvényeit, ezért a pozitív gondolkodás atyjának tekintik.

Nem rejtette el, nem misztifikálta tudását.

Módszert dolgozott ki arra, hogy a laikusok miként tudják alkalmazni otthoni körülmények között is az önszuggesztiót.

Legfontosabb alaptétele, hogy a képzetek érzelmeink útján valósulnak meg.

A népszerű könyv online változata kiegészítésekkel, magyarázatokkal.

E tétel hétköznapi megnyilvánulásait mutatja be ez a kötet, csokornyi érdekes téma kíséretében.

Kategória: